Okul Aile Birliği Toplantısı

Okul Aile Birliği Toplantısı

24.10.2022 296

Sayın Velimiz;   

  

        Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 7-(1) Maddesine göre okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul Aile Birliğinin tabiî üyesidir. Okul Aile Birliğimizin yıllık Olağan Genel Kurul  toplantısı 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 13.00'te, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Çok Amaçlı Salonumuzda yapılacaktır.

        Okul – Aile arasındaki bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, veli ve okul arasındaki iletişimi güçlendirmesi, eğitim – öğretimi geliştirici faaliyetlerin desteklenmesinde büyük anlam taşıyan bu toplantıya tüm velilerimizin katılımını bekler, sağlık ve mutluluklar dileriz.

 

Cemile ÇELEBİOĞLU                                              Erkan KATKICI                  

Okul Aile Birliği Başkanı                                         Okul Müdürü     

 

GÜNDEM:

1-   Toplantı katılım evrakının imzalanması ve açılış.

2-   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3-   Okul Müdürünün açış konuşması.

4-   Divan Kurulu seçimi.

5- Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet raporunun okunması.

6-   Raporlar üzerinde görüşme ve açıklamalar.

7-   Yönetim Kurulunun ibrası.

8-   Denetim Kurulunun ibrası.

9- Yönetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (5 asıl, 5 yedek üye)

10- Denetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (1 asıl, 1 yedek üye)

11- Dilek ve temenniler.

12- Kapanış.